• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/trabzontelcit
  • https://twitter.com/trabzontelcit

Bayilik Nasıl Verilir

BAYİLİK NASIL VERİLİR

Bayilik verenler üretici ise malını daha iyi sattırmak için, perakendeci ise yatırıma ve yönetime yetişemediği yerlerden gelir elde etmek için bu işi yaparlar, bildiklerini başkalarına öğretir, markalarını paylaşırlar. İşi iyi, markası meşhur olan başkaları ise eğer Bayilik sistemine hâkim olamayacaklarını düşünüyorlarsa buna kalkışmaz, markalarını riske sokmazlar.

Bayilik veren, öncelikle işletmenin prototipini kendisi başarıyla uygulamalı, para kazanıldığını göstermelidir.

Kritik ürün ve hizmetleri ya Bayilik veren kendisi vermeli veya güvendiği bir tedarikçiden sağlamalıdır. Tedarik fiyatlarının piyasa şartlarına uygun olması ön koşuldur.

Bayilik alanların ve markanın başarısını birlikte gözeten bir bölge koruma politikası olmalıdır.

Bayilik sisteminde verilecek destekler, eğer Bayilik alanlar işi bilenler arasından seçilecekse sınırlı tutabilir ama bilmeyene iş kurduracaksa seçme, eğitme ve destekleme konusunda Bayilik veren azami gayreti göstermelidir. Aksi halde başarısızlık Bayilik alanın değil verenin olur.

Bayilik alanların kural dışına çıkmasını engelleyen şey anlaşmanın maddeleri değil, Bayilik verenin gücü ve Bayilik alanın kazancıdır.

Bayilik verenin bir yayılma planı olmalı ve buna uygun davranmalıdır.

Bayilik alanları denetlediği gibi, kendi ekibini ve sistemini de denetlemelidir.

Bayilik verme öncesinde iyi hazırlık yapılmalı, ürün, marka, yer seçimi, dekorasyon, tedarik yeniden değerlendirilmelidir. Bugünün değil yarının rekabet ortamı göz önünde bulundurularak plan ve fizibilite yapılmalıdır.

Bayilik alanların seçiminde ve verilen haklarda, bugünün değil yarının işletmecisi göz önünde bulundurulmalıdır. Başlarken işi bilmeyen ve her şeyi kolayca kabul eden girişimci, bir yıl sonra işi bilen ve karını maksimize etmek için her olanağı kullanacak biri olacaktır.

El kitabı, eğitim ve denetim birbirini tamamlamalı, külfet değil destek olmalıdır.

Eğitim bir insan fabrikası gibi düşünülmeli, herkes sürekli eğitilmelidir. Eğitim iyiyse herkes işini tam yapar, herkesin yedeği olur, hiç kimse aşırı ücret almaz.  

Denetim birçok açıdan birden yürütülmelidir. Ürün ve hizmetler, bina ve ekipman, ticari sonuçlar, idari ve mali durum ayrı ayrı ve uzmanları tarafından denetlenmelidir. Operasyonel denetimi yerinde destek anlamında saha elemanları yapmalı, belli aralıklarla operasyonel teftiş anlamında başka bir ekip yürütmelidir. Mali denetimi uzmanlar yapmalı, Bayilik alanın firmasının mali durumu izlenmelidir. Gizli müşteri ölçümü yapılmalı, belli sıklıkta müşteri gözüyle izlenmelidir.

 Merkezi tanıtım için tüm işletmelerden ton toplanmalı ve en verimli şekilde kullanılmalıdır. Yerel tanıtım için işletmecilere yardım edilmeli, yol gösterilmeli, çalışmaları kolaylaştırılmalıdır.